Monday, April 4, 2011

TESTIMONI HI - GOAT TABLETMasalah saya adalah saya sering berasa letih dan tidak bermaya, manakala anak-anak pula rnernpunyai rnasalah kulit seperti ruam, rnerah-merah dan gatal-gatal. Mereka sering rnenggaru-garu kulit sehingga menimbulkan kesan merah-merah.Saya mula amalkan memakan Goat's Milk tablet dengan 10 biji sehari yang ketika itu kandungan saya telah berusia 7 bulan. Manakala anak-anak juga saya berikan seorang 5 biji sehari. Kesannya, badan berasa cergas, rnernpunyai selera makan, tiada lagi alahan, tiada penyakit darah tinggi. Manakala kulit anak-anak pula tidak bermasalah ruam dan gatal-gatal lagi dan yang paling rnenggernbirakan saya, anak yang baru dilahirkan rnernpunyai kulit cantik, halus dan sihat.Saya mengaku bahawa produk ini amat berkhasiat bagi kulit dan memberikan kecergasan
kepada semua peringkat umur.

NAMA : Hafizah Bt Ismail
UMUR : 37 Tahun
ALAMAT: No. 14, Lrg. Sg. Karang Damai 6, JIn. Pengkalan Darnar, 26100 Kuantan, PAHANG
H/P: 012-9527557
MASALAH TERDAHULU : Keletihan & Kulit (anak)


HARGA RM28.00 (INCLUDE POSTAGE)

CARA PEMBAYARAN

No comments:

Post a Comment